Martin Delta

Bedrijfsadviezen

Stappenplan voor het uitbrengen van bedrijfsadviezen

Martin Delta is een adviesbureau dat al 25 jaar actief is op de markt voor bedrijfsadviezen. In een vrijblijvend gesprek met u bespreken wij het probleem dat onderzocht dient te worden. Vervolgens brengen wij het bedrijfsprobleem in kaart. Dit doen wij samen met u, uw medewerkers, uw klanten, andere stakeholders en deskundigen die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het in kaart brengen van het betreffende probleem.

De ervaring leert dat het formuleren van het probleem vanuit verschillende gezichtspunten tijd kost. Uiteindelijk verdient dat zich terug door een beter bedrijfsadvies dat uitvoerbaar is en leidt tot succes.

De volgende stappen worden meestal gehanteerd bij het bedrijfsadvies:

 • Formulering van het probleem
 • Wat zijn de subproblemen
 • Terugkoppeling naar opdrachtgever
 • Analyse van het probleem vanuit verschillende gezichtspunten
 • Formulering van de aangescherpte probleemstelling
 • Doel van het onderzoek
 • Tijdpad van het onderzoek
 • Onderzoek naar alternatieve oplossingen
 • Beste oplossing: keuze voor het beste bedrijfsadvies
 • Implementatiepad voor het gekozen bedrijfsadvies
 • Actieplan voor uitvoering van het plan
 • Budget
 • Monitoring van de uitvoering van het bedrijfsadvies en tijdpad
 • Evaluatie van het bedrijfsadvies

Uiteindelijk gaat het om de succesvolle uitvoering van het bedrijfsadvies. Uw medewerkers en u moeten achter het bedrijfsadvies kunnen staan, anders is er onvoldoende draagvlak tijdens de uitvoeringsfase.

Martin Delta wordt door bedrijven met name ingeschakeld voor de volgende typen van bedrijfsadviezen:

Bedrijfsadviezen op het gebied van strategisch management:

 • Visie ontwikkelen op de toekomst op basis van strategische modellen
 • Koers van het bedrijf vaststellen en helder formuleren
 • Brainstormsessies coachen
 • Innovatievraagstukken
 • Outsourcingsbeleid bepalen
 • Onderzoek naar de strategische koers van de beste klanten
 • Onderzoek naar trends
 • Samenwerkingsverbanden in kaart brengen
 • Internationaliseringvraagstukken helpen oplossen
 • Verbetering van de communicatie tussen afdelingen in het bedrijf
 • Visie ontwikkelen op het gebied van ethiek en waarden

Bedrijfsadviezen op het gebied van marketing management:

 • Marketingplan uitwerken
 • Salesplan of accountplan samenstellen
 • Onderzoek onder klanten naar klanttevredenheid
 • Klachten van klanten
 • Toekomstperspectief onderzoeken voor een (nieuw) product
 • Uitbreiding van het klantenbestand
 • Verbetering van de service

Bedrijfsadviezen op het gebied van productie management:

 • Besluit voor wel of niet uitbesteden van bepaalde werkzaamheden
 • Verbetering van de levertijd van een product
 • Kostenbesparingopties bij aankoop van een nieuwe machine

Bedrijfsadviezen op het gebied van financieel management:

 • Onderzoek naar kredietverlening opties en financieringsvraagstukken
 • Onderzoek naar verkopen van oude voorraden
 • Onderzoek naar optimalisatie van de debiteurenportefeuille

Bedrijfsadviezen op het gebied van personeelsbeleid:

 • Verbetering van de harmonie en samenwerking tussen medewerkers
 • Verbeterpunten bespreekbaar maken
 • Medewerkers coachen die niet optimaal presteren

Bedrijfsadviezen op juridisch gebied:

 • Ondernemingsrecht
 • Incasso
 • Onroerend goed
 • Bestuursrecht

Een succesvolle participatie bij de uitvoering van het bedrijfsadvies vergt van u en uw medewerkers betrokkenheid en de wil om ervoor te gaan. Wij helpen u graag ook tijdens deze implementatiefase. Bel ons op voor een afspraak 030 8890765

Copyright © 2010- Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.